Regulamin

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.sklepkoneser.pl, którego właścicielem jest firma Sklep Koneser Jacek Zalewski ,46-200 Kluczbork ul. Mickiewicza 25 , zwanym dalej Sprzedającym.

2. Z serwisu internetowego www.sklepkoneser.pl mogą korzystać wyłącznie osoby które ukończyły 18 lat i posiadają zdolność do czynności prawnych, zwane dalej Zamawiającym.

3. Zamawiającym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest:

- osoba fizyczna, która w chwili dokonywania zamówienia ukończyła 18 lat,

- osoba prawna,

- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu art. 331 Kodeksu cywilnego.

4. Witryna internetowa www.sklepkoneser.pl informuje o dyspozycji asortymentu i możliwości dostarczenia go, po wzajemnym ustaleniu warunków dostawy. Warunki można ustalić telefonicznie lub drogą e-mail.

5. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, a zdjęcia zamieszczone na stronie mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu.

6. Zamówiony przez Zamawiającego towar może zostać dostarczony osobie prywatnej lub firmie przez dostawców firmy, przesłany kurierem lub odebrany osobiście. Miejscem zawarcia umowy jest adres ul. Mickiewicza 25, 46-200 Kluczbork.

7. Każde zamówienie jest potwierdzane bezpośrednio po wpłynięciu drogą e-mail. W chwili potwierdzenia rozpoczyna się czas realizacji złożonego zamówienia.

8. Aby zamówić produkty należy dokonać rejestracji użytkownika bez logowania lub z logowaniem w celu dalszego dokonywania zakupów.

9. W celu złożenia zamówienia należy umieścić wybrane produkty w koszyku, a następnie postępować zgodnie z wytycznymi systemu.

10. Uzyskanie loginu i śledzenie historii zamówień jest możliwe przy składaniu zamówienia zarejestrowanego zalogowanego Zamawiającego.

11. Zamawiający zobowiązany jest do podania swoich danych:

- imienia i nazwiska

- dokładnego adresu : ulicy, numeru domu, miasta oraz numeru telefonu

- adresu e-mail.

Zamawiający jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania, oraz że go akceptuje.

12. Dane osobowe i adresowe są pozyskane i przetwarzane wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

13. Dane o Zamawiającym zbierane są w celu realizowania zamówień, działań informacyjno-marketingowych, analiz statystycznych oraz w celu udoskonalania witryny i jakości usługi.

14. Składając zamówienie zgodnie z poniższym regulaminem Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych do celów realizacji zamówień oraz wewnętrznych badań rynku i udoskonalania usługi www.sklepkoneser.pl. Zaznaczamy, że nie sprzedajemy ani nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych Zamawiających.

15. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Zamawiającemu do wglądu. W przypadku subskrypcji biuletynu Zamawiający w każdej chwili jest uprawniony do złożenia rezygnacji z jego otrzymywania.

16. Niektóre obszary witryny www.sklepkoneser.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Zamawiającego, które identyfikują go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Zamawiającego. Warunkiem działania plików Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Zamawiającego i nieusuwanie ich z dysku.

17. Zamówienia można składać przez cały rok.

18. Zamówienia mogą być składane przez Zamawiającego przez 24 godziny na dobę. Zamówienia w Kluczborku i okolicach dostarczane są przez cały tydzień (poniedziałek - niedziela) w godzinach 10.00 – 22.00. Przesyłki kurierskie dostarczane są zależnie od oferty firmy kurierskiej.

19. Termin realizacji zamówienia zależny jest od dostępności wybranego towaru.

20. W każdym przypadku termin dostawy uzgadniany jest indywidualnie z Zamawiającym podczas potwierdzania zamówienia.

21. Sklep Koneser Jacek Zalewski zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień:

- wzbudzających wątpliwości

- opatrzonych nieprawidłowo wypełnionym formularzem

- których nie uda się potwierdzić.

22. Sprzedający zapewnia iż zawarte w witrynie informacje obejmują towary dostępne. W sytuacji gdy towar objęty zamówieniem jest czasowo niedostępny, Zamawiający zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w innej formie ( np. na zamianę towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), zamówienie zostanie anulowane bądź w przypadku gdy Zamawiający wyrazi na to zgodę - pomniejszone o brakujący towar.

23. Każda informacja dotycząca proponowanego zamiennego produktu zostanie przesłana drogą e-mail, akceptacja proponowanych zmian będzie zobowiązująca do realizacji zamówienia.

24. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na zamiennik , wpłata lub nadpłata zostanie zwrócona na konto z którego dokonano opłaty.

25. Jeżeli zamówienie zostało potwierdzone, Zamawiający nie może go anulować.

26. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty uzgodnionej ceny. Cena może zostać uiszczona:

gotówką – przy wcześniejszym zamówieniu i odbiorze osobistym

przelewem na rachunek Sprzedającego

27. Towar może być wydany wyłącznie osobie pełnoletniej. W przypadku niemożności bezspornego ustalenia pełnoletniości, a także wątpliwości co do trzeźwości Zamawiającego kurier odmówi wydania przesyłki.

28. Sprzedający oświadcza, iż produkty umieszczone na stronach serwisu www.sklepkoneser.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a tylko zaproszenie do zawarcie umowy sprzedaży. Zamawiający i Sprzedający ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest Sklep Koneser Jacek Zalewski ul. Mickiewicza 25 46-200 Kluczbork.

29. Ceny towarów podane w serwisie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.

30. Ceny podane w serwisie internetowym www.sklepkoneser.pl mogą różnić się od cen obowiązujących w tradycyjnej sprzedaży. Ceny internetowe obowiązują tylko przy zamówieniach składanych przez internet.

31. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

32. www.sklepkoneser.pl realizuje zamówienia w obszarze miasta Kluczbork i okolic. Dostawa w tym przypadku jest darmowa. Istnieje możliwość dowozu towaru w dalsze regiony województwa opolskiego, jednak należy ją uzgodnić telefonicznie.

33. W innych rejonach kraju dostawy realizowane są przez przez firmę kurierską.

34. Sklep Koneser Jacek Zalewski obowiązuje umowa z firmą kurierską DHL, w której przewoźnik zobowiązał się do regularnych dostaw paczek zamówionych przez Zamawiających.

35. Zamówione towary są dostarczane pod wskazany adres zamieszczony w formularzu zamówienia, zamówieniu drogą e-mail, lub zamówieniu telefonicznym.

36. Doręczenie przesyłki firma kurierską DHL odbywa się w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–17.00.

37. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki, lub wysyłany Zamawiającemu pocztą tradycyjną, w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, na wskazany przez Zamawiającego adres dostawy.

38. Aby otrzymać fakturę VAT, należy powiadomić o tym w trakcie składania zamówienia.

39. Informacje o napojach alkoholowych zawarte w witrynie internetowej www.sklepkoneser.pl mają wyłącznie charakter informacji handlowej.

40. Osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym alkoholu i wyrobów tytoniowych nie dostarczamy zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231. Ponadto osoby, które nie ukończyły 18-go roku życia, nie mogą kupić ani odebrać produktów dla osób pełnoletnich. Wymóg ten będzie bezwzględnie przestrzegany. Osoby dostarczające zakupy uprawnione są do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

41. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu dziesięciu dni od daty otrzymania zamówionego towaru.

42. Termin dziesięciodniowy, w którym Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie zamówionego produktu wraz z oświadczeniem (załącznik ośw. odstąpienia od umowy kupna sprzedaży) przed jego upływem na adres :

Sklep Koneser Jacek Zalewski

ul. Mickiewicza 25

46-200 Kluczbork

Do odsyłanego produktu/produktów należy także załączyć fakturę VAT lub paragon. Koszt odesłania produktu nie podlega zwrotowi.

43. Produkt można zwrócić tylko pod warunkiem, że zostanie zwrócony w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania oraz nie posiada wad, za wyjątkiem wad stanowiących podstawę do reklamacji.

44. Produkt zwrócony musi być kompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za produkt uznaje się cały zestaw. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po usunięciu tych zabezpieczeń (np. folii lub plomb), a w szczególności banderoli, w przypadku zestawu dotyczy to wszystkich jego elementów.

47. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności Kuriera sporządzić protokół szkody nie odbierając towaru. Przyjęcie towaru przez Zamawiającego jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń do przysłanego towaru.

48. Reklamacje wynikające z tytułu rękojmi uwzględniamy jedynie w uzasadnionych przypadkach.

49. www.sklepkoneser.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji kolejnych zamówień składanych przez osobę odstępującą od umowy bez podania przyczyn.

50. Częścią zobowiązującą strony jest wyłącznie treść niniejszego regulaminu zawarta na stronie www.sklepkoneser.pl w zakładce "Regulamin". Pozostałe informacje zawarte w serwisie prezentowane są w celu informacyjnym.

51. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. Nr 22 poz. 271.

Pliki do pobrania:

Regulamin

Oświadczenie

Reklamacja


Zadzwoń: 

+48 606 446 618

ul. Mickiewicza 25, 46-200 Kluczbork

Specjalne oferty

Promocje na Twój mail